Məlumatın saxlama və emalı sistemi

Şəhərlərarası,beynəlxalq və lokal danışıqların qeydiyyatı, MHM-ə ötürülməsi və emal prosesi barədə məlumat
 

BATS-ın TOLL, GW, DOP, Lənkəran, Şəki, Quba, Gəncə, Şirvan, Naxçıvan TOLL, "Aztelekom.Net” idarəetmə mərkəzində, BTRİB və "Aztelekom” İB CDMA ATS-lərdə, "Bakinternet”də, Şamaxı və Abşeron NGNATS-lərdə, "Azərtelekom” MMC-də, "EvroTeleKom” MMC-də,"TransEvroKom” MMC-də və lokal EATS-lərdə çıxış-giriş danışıqları qeydiyyata alınır və qeydiyyat (CDR) faylları şəbəkə vasitəsilə birbaşa MHM-in FTP serverinə ötürülür. Bu məlumatlar operativ şəkildə emal edilərək abunəçilər tərəfindən ödənişlərin aparılması üçün dərhal regional şəbəkəyə qoşulmuş kompüterlərə ötürülür və abunəçilər həmin danışıqları internet, paypoint ödəmə köşkləri, bankomatlar vasitəsilə, həm də bütün Abunə və Poçt şöbələrində ödəyə bilirlər.

Göründüyü kimi MHM-ə gün ərzində daxil olan informasiyaların həcmi həddən çox böyük, formatları isə müxtəlifdir və müxtəlif tip ATS-lərdən daxil olan informasiyalar müxtəlif proqramlar vasitəsilə emal olunur. İnformasiyanın ilkin emalı, hesab və qəbzlərin çap edilməsi, aylıq dövriyyənin formalaşması, "Aztelekom” İB ilə Birgə Müəssisələr, BƏHM ilə Beynəlxalq Operatorlar arasında hesablaşmaların aparılması üçün müvafiq maliyyə sənədlərin tərib olunması və s. proseslər gündəlik, 15 günlük və aylıq proqram paketləri vasitəsilə həyata keçirilir. Görülən işlərin asanlaşdırılması və operativliyin artırılması məqsədilə MHM-də gedən əsas proseslərin texnoloji xəritəsi tərtib olunmuşdur (əlavə olunur).

Bu sxem-xəritədə qeydiyyat məlumatlarının gündəlik MHM-ə daxil olmasından başlayaraq danışıqların ilkin emalı, ödənişlər, qəbzləşmə,qəbzlərin çapının hansı TKQ (TKİ)-lərdə çap edilməsi, dövriyyələrin formalaşması, statistik trafik arayışlarının alınması, teleqram və maniqramların qəbulu və dövriyyəsi və arxivləşməyədək bütün proseslər elektron sxem şəklində ardicıl və aydın şəkildə göstərilir. Burada hər bir pillədə hansı proqram kompleksinin icra olunduğu, hər bir proqram kompleksinin (gündəlik, 15 günlük, aylıq və s.) hansı funksiyaları yerinə yetirdiyi və hər bir mərhələdə hansı əsas faylların və rejimlərin yaranması konkret şəkildə qeyd olunmuşdur.

Hal hazırda aidiyyatı şöbələr tərəfindən bu texnoloji xəritədən elektron şəkildə geniş istifadə olunur. Artıq heç bir kağız sənədindən istifadə edilmədən kompüterlərin ekranında həmin xəritəyə baxmaqla aidiyyatı texniki işçilər hansı mərhələdə hansı prosesin icra olunacağı barədə məlumatı asanlıqla əldə edə bilirlər. Bu isə vaxt itkisinin qarşısını alır, görülən işlərin keyfiyyətinə müsbət təsir edir və son nəticədə MHM-də görülən işlərin səmərəliliyini artırır.