Keyfiyyətin idarə olunması

MİSSİYA

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi (MHM) texnoloji proseslərdə istifadə olunan kompüter və serverlərin texniki xidmətini, proqram təminatının hazırlanmasını, korporativ və lokal şəbəkələrin istismarını həyata keçirir.

KEYFİYYƏT SİYASƏTİ

Biz, Məlumat Hesablama Mərkəzi (MHM) korporativ və lokal şəbəkələrin, veb saytların yaradılması, proqram təminatı və istismarı, telekommunikasiya xidmətləri üzrə sifarişçilərin normativlərə əsaslanmış real və artan tələbatlarını təmin etmək məqsədilə keyfiyyət sahəsində aşağıdakı siyasəti bəyan edirik.

Keyfiyyət sahəsində siyasətimiz, müxtəlif telekommunikasiya xidmətləri üzrə qayda və keyfiyyətlərə qoyulan tələbləri tənzimləyən beynəlxalq (ISO 9001:2008) və milli standartların norma və qaydalarının şərtsiz icrasına əsaslanır.

Biz hər bir müştərimizin arzu və istəklərini, maliyyə imkanlarını nəzərə alaraq, keyfiyyət sahəsində öz xidmətlərimizdə aşağıdakı öhdəlikləri üzərimizə götürürük:

  • müştərilərin maksimum məmnunluğunu təmin etmək;
  • məhsulun çeşidlərini və keyfiyyətini, müştərilərin ehtiyac və istəklərini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələbləri əsasında həyata keçirmək;
  • sistemin daimi təkmilləşdirlməsini təmin etmək məqsədilə rəhbərlik tərəfindən təhlillərin aparılması;
  • daima müştəri tələbatını yaxşı öyrənmək və bu tələbata uyğun səmərəli fikir və işlərlə rəqiblərdən əvvəl bazara çıxmaq;
  • siyasətimizin təşkilatın bütün səviyyələrində çatdırılması və başa düşülməsini təmin etmək;
  • işçilərin daimi inkişafı və biliklərinin təkmilləşməsini, fəaliyyətimizin operativliyini və effektivliyini təmin edib artırmaq məqsədilə vaxtaşırı tədrislərin təşkil edilməsi;
  • istehsal göstəricilərimizi zamanın tələblərinə uyğun yüksəltmək və inkişaf etdirmək;
  • innovasiya və informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində lider təşkilata çevrilmək.

KEYFİYYƏT ÜZRƏ MƏQSƏDLƏR

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin müvafiq əmr və göstərişlərinə, eyni zamanda keyfiyyət siyasətinə əsaslanaraq, Məlumat Hesablama Mərkəzində 2013-cü il üçün aşağıdakı məqsədlər nəzərdə tutulmuşdur:

1. Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinin fəaliyyət mühitinin maksimum genişləndirilməsi

1.1. Milli Açıq Açar İnfrastrukturunun funksianallığının genişləndirilməsi;

1.2.Yaradılmış geniş informasiya mühitində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının vətəndaşlar tərəfindən kütləvi istifadə edilməsi;

1.3.Yeni e-imza saytının yaradılması və istismara verilməsi;

1.4. Veb üzərindən e-imza kartlarının onlayn qeydiyyat səhifəsinin hazırlanması və istismara verilməsi;

1.5. Naxçıvan MR-da elektron imza üçün qeydiyyat və kart fərdiləşdirmə mərkəzlərinin yaradılması;

1.6.Mobil autentifikasiya xidmətinin istismara verilməsi;

1.7.Vətəndaşlar üçün Məlumat Hesablama Mərkəzində yerləşdirələcək terminal vasitəsilə e-imza sertifikatların yenilənməsi;

2. "Elektron hökumət” portalının yenilənməsi

2.1. "Elektron hökumət” portalında elektron xidmətlərin göstərilməsi üçün "vahid pəncərə” modeli əsasında dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan elektron xidmətlərin sayının artırılması;

2.2. Elektron xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və təkmilləşdirilməsi;

2.3. İstifadəçilər üçün təqdim olunan "http://www.e-gov/ ” portalının məzmun baxımından yeni şəkildə yaradılması;

2.4. İstifadəçi üçün "http://www.e-gov/ ” portalında tələb olunan xüsusi autentifikasiya olmadan bəzi e-xidmətlərdən istifadə etmək imkanının təmin edilməsi;

2.5. Yerli və özünü idarəetmə orqanları tərəfindən təqdim olunacaq elektron xidmətlərin yaradılmasına yardım göstərilməsi;

2.6. Biznes strukturları tərəfindən təqdim olunacaq yeni elektron xidmətlərin "http://www.e-gov/ ” portalında yerləşdirilməsi;

3. "AzDataCom” şəbəkəsinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi

3.1 "Regionların inkişafı” Dövlət proqramı çərçivəsində rayonlarda "AzDataCom” genişzolaqlı internet xidmətlərinin satış həcminin artırılması və xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi;

4. Proqram təminatı sahəsində billinq sistemlərinin imkanlarının genişləndirilməsi

4.1 "AzEvroTel” MMC üzrə billinq sisteminin genişləndirilməsi və MHM ilə qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması üçün müvafiq işlərin görülməsi;

4.2 "Elektron imza” xidmətlərindən əldə olunan gəlirlərin hesablaşma aktlarına və MHM-in dövriyyə cədvəlinə avtomatik daxil edilməsi üçün mövcud proqram təminatında lazımi dəyişikliklərin edilməsi;

4.3 Naxçıvan MR-da kommunal xidmət haqlarının yığılması üzrə avtomatlaşdırılmış qeydiyyat sisteminin məlumat bazasının və proqram təminatının təkmilləşdirilməsi.

5. Dövlət informasiya ehtiyatlarının və fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət reyestri üzrə

5.1 Yaradılmış reyestrin proqram təminatının təkmilləşdirilməsi və "Elektron hökumət” portalı vasitəsilə "elektron imza”dan istifadə etməklə daxil olmanın təmin edilməsi;

5.2 Mövcud Əsasnamə və Qaydalara uyğun olaraq, reyestr vasitəsilə dövlət orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə informasiya xidmətlərinin göstərilməsi;

6. Saytların yaradılması prosedurunun günümüzün tələbləri əsasında yenidən hazırlanması və işçi prosesə tətbiq olunması

6.1 Optimizasiya və təhlükəsizlik baxımından audit mexanizmləri və vasitələrinin müəyyənləşdirilməsi;

6.2 İri miqyaslı İT layihələrin icrasında iştirak etməyə nail olmaqla xidmət sahəsinin genişləndirilməsi və gəlirlərin artırılması sahəsində işlərin aparılması.

7. Rəqabət mühitində gəlirlərin artırılması məqsədilə kommunal ödənişlərin "rabita.az” saytı vasitəsilə aparılması üçün kommunal kod-telefon bazasının genişləndirilməsi

8. Göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və dayanıqlığının təmin edilməsi məqsədi ilə MHM-in balansında olan bütün texniki avadanlıqlara vaxtı-vaxtında dövri xidmətlərin göstərilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi

9. İnformasiya təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi

10. Elektron karküzarlıq və rəsmi yazışmalar sisteminin, elektron sənədlər dövriyyəsinin yaradılması